แนะนำหลักสูตรใหม่ Speaking Master (Pure Spartan)

learn-english-Filipino-teachers-students-china-korea-mongolia-japan-vietnam-saudi-arabi.jpg

หลักสูตร: Speaking Master (การเรียนแบบ Sparta)
ระยะเวลา: 4-20 สัปดาห์

IMG_4833.jpg

โครงสร้างหลักสูตร: เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบ Sparta โดยจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะทางการพูดเป็นหลัก โดยการฝึกฝนและการใช้วลีหรือสำนวนต่างๆ ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยกุญแจสำคัญของหลักสูตรนี้ก็คือ “การหมั่นทบทวนและการฝึกทำซ้ำๆ” นั่นเอง

องค์ประกอบของหลักสูตร
– การันตีจำนวนวลีสำคัญที่ต้องรู้ขั้นต่ำ 500 วลีภายใน 4 สัปดาห์
– นำเสนอวลีที่เป็นประโยชน์มากกว่า 2,500 วลี ภายใน 20 สัปดาห์
– เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนผ่านการฝึกฝนแบบ Sparta
– ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ไวยากรณ์และการผันกริยาได้ถูกต้องอย่างเป็นธรรมชาติ
– เพิ่มโอกาสในการเรียนให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุด
– มีการทดสอบสั้นๆ ทุกวัน (วันละ 3 ครั้ง)

study-english-SEC-1.jpg

รายละเอียดคาบเรียน

SM.jpg

 

Advertisements