หลักสูตร TOEIC Speaking

เกี่ยวกับการสอบ TOEIC Speaking

เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่บริษัททั่วโลกใช้ผลการสอบโทอิก (TOEIC) เพื่อการรับสมัครงาน การวางตำแหน่ง การตกลงจ้างงาน และการเลื่อนตำแหน่ง

การสอบ TOEIC Speaking หรือการโทอิก (การพูด) ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการของบริษัทต่างๆทั่วโลก ให้สามารถวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของพนักงานได้โดยตรง บริษัทและสถาบันระดับสากลหลายแห่ง ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการพูดของพนักงานของตนเอง มากพอๆกับข้อมูลด้านการฟังและการอ่าน

การสอบโทอิก (การพูด) จึงเข้ามาเติมเต็มการสอบโทอิกให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการวัดทักษะด้านการพูดโดยตรง

รายละเอียดการสอบโทอิก (การพูด) (TOEIC Speaking)

ตารางต่อไปนี้แสดงส่วนต่างๆของการสอบโทอิก(การพูด) จำนวนของคำถามในแต่ละส่วนของข้อสอบ และสิ่งที่ผู้สอบต้องทำในการสอบแต่ละส่วน รวมถึงเกณฑ์การประเมินผล

TOEIC_Sp._test

ตารางคะแนนการสอบโทอิก (การพูด) (TOEIC Speaking)
ตารางต่อไปนี้แสดงระดับคะแนนและระดับความสามารถในการพูดจากการสอบ TOEIC Speaking

TOEIC_Sp._score

สถาบันขอนำเสนอชั้นเรียน 2 ระดับ ที่แตกต่างกัน ชั้นเรียนแรกคือ “หลักสูตรเตรียมความพร้อม” (Preparatory Module) ที่จะช่วยให้นักเรียนทำคะแนนสอบ TOEIC Speaking ได้ดีขึ้น จากการปรับปรุงทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ชั้นเรียนระดับที่สองคือ “หลักสูตรเพื่อเพิ่มคะแนนสอบให้สูงขึ้น” (Score Improvement Module) โดยทั่วไปแล้ว การสอบ TOEIC Speaking จะเน้นหนักไปที่การฝึกพูดสนทนา การอภิปราย/การชวนอภิปราย ซึ่งล้วนเป็นบริบทที่อยู่ในสถานการณ์การทำงาน มากกว่าการสนทนาทั่วไป

ตารางด้านล่างนี้แสดงกำหนดการเบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตร TOEIC Speaking

ตารางกำหนดการหลักสูตร TOEIC Speaking

TOEIC_Sp._Schedule

  • ในกรณีที่นักเรียนสอบไม่ผ่านมาตรฐานคะแนนสำหรับการเรียนในหลักสูตรการเตรียมสอบ ทางเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้นักเรียนกลับไปเรียนหลักสูตร ESL หรือ Power ESL ก่อน
  • กรณีที่มีนักเรียนลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบเพียงคนเดียว นักเรียนจะได้เรียนคลาส 1:1 จำนวน 6 ชั่วโมง กรณีที่มีนักเรียนลงเรียน 2 คน จะได้เรียนคลาส 1:1 จำนวน 4 ชั่วโมง และ 2:1 จำนวน 3 ชั่วโมง (ต่อวัน)


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s