หลักสูตร Intensive ESL

ชั้นเรียนปกติ
(7 ชั่วโมง)
คาบเรียน 1:1 – 5 ชั่วโมง
คาบเรียน 4:1 – 2 ชั่วโมง
ชั้นเรียนทางเลือก
(3 ชั่วโมง)
คาบเช้า 1 ชั่วโมง
คาบเย็น 2 ชั่วโมง
 • เกี่ยวกับหลักสูตร Intensive ESL

หลักสูตร Intensive ESL นี้ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยการเพิ่มชั้นเรียนเดี่ยวให้มากที่สุด นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้ ซึ่งความต้องการเหล่านี้ได้ทำให้ฟิลิปปินส์ได้กลายเป็นประเทศที่มีการเรียนภาษาอังกฤษเติบโตรวดเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในโลก

นักเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเพื่อเตรียมตัวไปสู่เป้าหมายข้างหน้า อาทิ สอบเข้าเรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทที่ประเทศอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย หรืออังกฤษ การสอบสัมภาษณ์งานต่างประเทศ หรือบริษัทต่างชาติในประเทศ การย้ายถิ่นฐานหรือเตรียมตัวไปอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

นักเรียนบางคนไม่ต้องการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหรือการเขียนเรียงความ ดังนั้นหลักสูตร Intensive ESL นี้ จึงเหมาะกับนักเรียนที่มีเป้าหมายพัฒนาทักษะที่เจาะจงกว่า

 • ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนหลักสูตร Intensive ESL

สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ

โดยปกติแล้ว ทุกโปรแกรมการเรียนของสถาบันPIA จะต้องการให้นักเรียนได้เรียนหนังสือแต่ละเล่มจบภายในภาคเรียน แต่ในกรณีของผู้เริ่มต้น จะไม่มีระยะเวลาจำกัด ครูผู้สอนและผู้จัดการจะตรวจสอบความก้าวหน้าของการเรียนของนักเรียนแต่ละคนอย่างรอบคอบ เพื่อระบุจุดอ่อน และกำหนดวิธีการสอนที่เหมาะสมให้แก่นักเรียนเป็นรายบุคคล

จากผลตอบรับของครูผู้สอน นักเรียนจะได้รับคำแนะนำถึงวิชาที่ควรจะลงเรียนต่อไปภายในเวลาที่เหลืออยู่ นักเรียนไม่ต้องรีบเรียนให้จบเพื่อการสอบ กรณีที่นักเรียนไม่ต้องการสอบตามตารางสอบปกติ นักเรียนสามารถเข้ารับคำปรึกษาจากผู้จัดการหรือทีมงานเพื่อรับคำแนะนำต่อไป

สำหรับผู้เรียนระดับก้าวหน้า

นักเรียนแต่ละคนมีความก้าวหน้าในการเรียนต่างกัน โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนที่เรียนได้เร็ว หรือสามารถเรียนหนังสือมากได้หลายเล่มตามที่ต้องการนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนตามภาคเรียนปกติเหมือนกับนักเรียนทั่วไป นักเรียนระดับก้าวหน้าสามารถสนุกสนานกับการเรียนเมื่อพวกเขาได้หนังสือเล่มใหม่ พร้อมกับสไตล์การสอนที่หลากหลาย

ใน PIA มีหนังสือมากกว่า 70 เล่ม สำหรับการเรียนระดับ 1-10 และวิธีการสอนและเทคนิกของครูผู้สอนจะขึ้นอยู่กับศักยภาพและระดับทักษะของนักเรียนแต่ละคน

 • ตารางหลักสูตร Intensive ESL
  *ตารางหลักสูตรนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา
  IntensiveESL

  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  1. ผู้เริ่มต้น
  2. ผู้เรียนรู้ได้เร็ว
  3. ผู้ที่ต้องการเน้นพัฒนาทักษะการพูด
  4. ผู้ที่ต้องการเรียนให้ได้มากที่สุดในเวลาสั้น
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s