หลักสูตรไอเอลส์ (IELTS)

ชั้นเรียนปกติ
(8 ชั่วโมง)
คาบเรียน 1:1 – 4 ชั่วโมง
คาบเรียน 4:1 – 4 ชั่วโมง
ชั้นเรียนทางเลือก
(3 ชั่วโมง)
คาบเช้า 1 ชั่วโมง
คาบเย็น 2 ชั่วโมง

เกี่ยวกับ IELTS

  • IELTS ย่อมาจาก International English Language Testing System
  • เป็นข้อสอบที่ถูกพัฒนาและบริหารจัดการโดย ESOL Examination มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ British Council และ IDP (IELTS Australia) ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
  • ข้อสอบนี้ถูกใช้โดยมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกากว่า 2,000 แห่ง และหน่วยงานทางการศึกษารวมถึงหน่วยงานของรัฐกว่า 6,000 แห่ง

ประเภทการสอบ IELTS

ข้อสอบ IELTS จะต่างจากข้อสอบแบบอื่นตรงที่มีการแบ่งการสอบเป็นสองเกณฑ์ คือ ข้อสอบเชิงวิชาการ (Academic Module) และข้อสอบทั่วไป (General Module)

IELTS

  • ข้อสอบเชิงวิชาการ (Academic Module)

ข้อสอบนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะเรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

  • ข้อสอบทั่วไป (General Training Module)

ข้อสอบนี้ออกแบบมาเพื่อทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของผู้ที่ตั้งใจจะไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารระหว่างประชาชน รัฐบาล การศึกษา และธุรกิจการค้าขายต่างๆ อาทิ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ เยี่ยมชมเว็บไซท์ http://www.ieltstest.or.th (ข้อมูลโดยเว็บไซท์ของ British Council)

ตารางเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS
ตารางด้านล่างแสดงตัวอย่างตารางเรียนของนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS

IELTS_schedule

  • ในกรณีที่นักเรียนสอบไม่ผ่านมาตรฐานคะแนนสำหรับการเรียนในหลักสูตรการเตรียมสอบ ทางเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้นักเรียนกลับไปเรียนหลักสูตร ESL หรือ Power ESL ก่อน
  • กรณีที่มีนักเรียนลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบเพียงคนเดียว นักเรียนจะได้เรียนคลาส 1:1 จำนวน 6 ชั่วโมง กรณีที่มีนักเรียนลงเรียน 2 คน จะได้เรียนคลาส 1:1 จำนวน 4 ชั่วโมง และ 2:1 จำนวน 3 ชั่วโมง (ต่อวัน)
  • สถาบันขอแนะนำว่าหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตร Power ESL มาแล้วอย่างน้อย 8-12 สัปดาห์
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s