หลักสูตรโทเฟล (TOEFL)

ชั้นเรียนปกติ
(8 ชั่วโมง)
คาบเรียน 1:1 – 4 ชั่วโมง
คาบเรียน 4:1 – 4 ชั่วโมง
วิชาเลือก
(3 ชั่วโมง)
คาบเช้า 1 ชั่วโมง
คาบเย็น 2 ชั่วโมง

เกี่ยวกับ TOEFL

  • TOEFL ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language.
  • เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1964 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินนักเรียนจากต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่สนใจที่จะเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย หรืออังกฤษ
  • คะแนนสอบ TOEFL ไม่ได้จำเป็นแค่ใช้ในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่บางมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ยังใช้คะแนนสอบTOEFLเพื่อเป็นเกณฑ์ในการรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าเรียน แทนการสอบเข้าตามปกติอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทข้ามชาติบางแห่งยังกำหนดระดับคะแนนสอบ TOEFL เป็นคุณสมบัติหนึ่งในการรับชาวต่างชาติเข้าทำงานด้วย

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL

สถาบัน PIA ได้เตรียมการและวิจัยเกี่ยวกับ TOEFL มาตั้งแต่ปี 2008 และในที่สุดก็ได้เปิดตัวหลักสูตรการเตรียมสอบ TOEFL ของตัวเอง หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL ของ PIA นี้ ได้ออกแบบมาเพื่อ เตรียมความพร้อมในนักเรียน ที่วางแผนสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน

หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับแผนการสมัครเรียนต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรนี้ จะทำให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ ทั้งในเชิงวิชาการและแบบมืออาชีพ

ตารางแสดงการเรียนในหลักสูตร TOEFL
ตารางด้านล่างนี้แสดงตัวอย่างของตารางเรียนของนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL

TOEFL_schedule

  • ในกรณีที่นักเรียนสอบไม่ผ่านมาตรฐานคะแนนสำหรับการเรียนในหลักสูตรการเตรียมสอบ ทางเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้นักเรียนกลับไปเรียนหลักสูตร ESL หรือ Power ESL ก่อน
  • กรณีที่มีนักเรียนลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบเพียงคนเดียว นักเรียนจะได้เรียนคลาส 1:1 จำนวน 6 ชั่วโมง กรณีที่มีนักเรียนลงเรียน 2 คน จะได้เรียนคลาส 1:1 จำนวน 4 ชั่วโมง และ 2:1 จำนวน 3 ชั่วโมง (ต่อวัน)
  • สถาบันขอแนะนำว่าหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตร Power ESL มาแล้วอย่างน้อย 8-12 สัปดาห์
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s