หลักสูตรโทอิก (TOEIC)

ชั้นเรียนปกติ
(8 ชั่วโมง)
คาบเรียน 1:1 – 4 ชั่วโมง
คาบเรียน 4:1 – 4 ชั่วโมง
วิชาเลือก
(3 ชั่วโมง)
คาบเช้า 1 ชั่วโมง
คาบเย็น 2 ชั่วโมง
  • เกี่ยวกับหลักสูตร TOEIC

TOEIC เป็นตัวย่อมาจาก Test of English for International Communication ดำเนินการสอบโดย ETS (Educational Testing Service)

การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารนานาชาติ หรือ TOEIC คือ การทดสอบภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อวัดทักษะความสามารถของการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเพื่อติดต่อกับคนต่างชาติ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจด้วย

  • คะแนนสอบ TOEIC และตารางแปลผล

การสอบ TOEIC การอ่านและการฟัง จะใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ข้อสอบเป็นแบบมีตัวเลือกรวมทั้งหมด 200 ข้อ ผู้สอบทุกคนจะได้รับทราบคะแนนสอบ ทั้งการฟังและการอ่านทำความเข้าใจ ตั้งแต่ 5 คะแนนจนถึง 495 คะแนน คะแนนรวมทั้งหมดคิดเป็น 10-990 คะแนน

ตารางแสดงคะแนนของการสอบ TOEIC และการแปลผล

TOEIC

 

·    หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ของ PIA
PIA เริ่มสอนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC ตั้งแต่ปี 2008 โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่น ซึ่งพบว่านักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่สามารถตั้งเป้าหมายถึงคะแนนที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถเตรียมความพร้อมตนเองไปสู่การทำงานได้ด้วย

TOEIC_PIA
กราฟนี้เป็นแนวทางคำแนะนำถึงวิธีการวางแผนการเรียนของคุณ โดยคำนึงถึงคะแนน TOEIC ที่ต้องการ และเพื่อใช้ประโยชน์จากการเรียนใน PIA ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามมายังเราได้ตลอดเวลา

TOEIC 3: เป้าหมายคะแนนมากกว่า 800 คะแนน ใน 16 สัปดาห์ของหลักสูตรเตรียมสอบ

TOEIC 2: เป้าหมายคะแนนมากกว่า 650-700 คะแนน ใน 12 สัปดาห์ของหลักสูตรเตรียมสอบ

TOEIC 1: เป้าหมายคะแนนมากกว่า 550 คะแนน ใน 8 สัปดาห์ของหลักสูตรเตรียมสอบ

TOEIC Preparatory Course: เป้าหมายคะแนนมากกว่า 400 คะแนน ใน 4 สัปดาห์ของหลักสูตรเตรียมสอบ / สำหรับผู้เริ่มต้น

ตารางด้านล่างนี้แสดงตารางเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC

ตารางเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC

TOIEC_schedule

 

กรณีที่มีนักเรียนลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบเพียงคนเดียว นักเรียนจะได้เรียนคลาส 1:1 จำนวน 6 ชั่วโมง กรณีที่มีนักเรียนลงเรียน 2 คน จะได้เรียนคลาส 1:1 จำนวน 4 ชั่วโมง และ 2:1 จำนวน 3 ชั่วโมง (ต่อวัน)

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s