หลักสูตรเตรียมสอบโอพี (OPIc)

ชั้นเรียนปกติ
(8 ชั่วโมง)
คาบเรียน 1:1 – 4 ชั่วโมง
คาบเรียน 4:1 – 4 ชั่วโมง
ชั้นเรียนทางเลือก
(3 ชั่วโมง)
คาบเช้า 1 ชั่วโมง
คาบเย็น 2 ชั่วโมง

เกี่ยวกับ OPIc

  • OPIc ย่อมาจาก Oral Proficiency Interview computer การสอบ OPIc เป็นการสอบโดยการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกและส่งไปยัง ACTFL เพื่อประเมินผลและให้คะแนน
  • ปัจจุบัน บริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศเกาหลี เช่น SAMSUNG LG CITI HSBC ต้องการผลสอบ OPIc จากผู้สมัครทั้งสิ้น ยิ่งไปกว่านั้น คะแนนสอบ OPIc ยังเป็นประโยชน์กับผู้ที่ตั้งใจจะไปทำงานในต่างประเทศ เนื่องจากในการจ้างงานจะดูคะแนนสอบเหล่านี้เป็นมาตรฐานสำหรับผู้สมัคร

มาตรฐานของการประเมินสำหรับ OPIc

ทีมผู้ประเมินของ ACTFL และผู้ตรวจสอบจะประเมินทักษะการพูดของผู้สอบ โดยอิงตามเกณฑ์ 4 เกณฑ์ของ OPIc ซึ่งการใช้วิธีการประเมินการตอบแบบองค์รวมนี้ ทำให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินทักษะการสื่อสารของผู้สอบได้

ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน
ตารางแสดงตัวอย่างเกณฑ์การประเมินคำตอบในการสอบ OPIc

OPIc_eveluate

หลักสูตรสำหรับสอบ OPIc

PIA เริ่มเปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบ OPIc หลังจากที่ได้ทำการสำรวจและทดลองใช้มาแล้ว ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่า วิธีที่เร็วที่สุดที่จะทำให้ผู้สอบได้บรรลุเป้าหมายในการสอบ OPIc ก็คือการท่องจำคำถามที่มักถูกใช้บ่อยๆ ในข้อสอบ แต่ PIA ได้คิดระบบการเตรียมสอบ OPIc ขึ้นใหม่ที่จะทำให้การเรียน OPIc มีความหมายมากขึ้น โดยนำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเพื่อชาวต่างชาติ (EFL) ซึ่งเป็นที่รู้จักดีว่าเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ มาหลอมรวมกับรูปแบบการสอนเพื่อเตรียมสอบ OPIc เพื่อสร้างหลักสูตรที่มีพลังมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษได้บรรลุเป้าหมายในการทำคะแนนสอบตามที่ตนเองตั้งไว้ และยังช่วยพัฒนาทักษะการพูดให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปพร้อมๆกัน

ทีมวิชาการของ PIA แนะนำหลักสูตร 3 ระดับ

OPIc_3program

คำจำกัดความของระดับความเชี่ยวชาญภาษาของ OPIc

OPIc_step

ผู้เริ่มต้น (Novice)

นักเรียนสามารถสร้างประโยคพื้นฐานโดยใช้รูปแบบประโยคและคำศัพท์ง่ายๆได้ ระดับนี้นักเรียนมักมีความผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์และการเลือกใช้คำศัพท์ ผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (Native Speaker) จะยากที่จะความเข้าใจกลุ่มผู้เริ่มต้น (Novice) แต่พวกเขาจะสามารถเข้าใจคำศัพท์บางคำได้ นักเรียนในระดับนี้จะสามารถเขียนจดหมายหรือข้อความง่ายๆได้

ระดับกลางค่อนต่ำ (Intermediate Low)

นักเรียนจะสามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคยและให้ข้อคิดเห็นสั้นๆได้ แต่พวกเขามักใช้ประโยคที่เป็นรูปกาลปัจจุบัน (Present tense) อีกทั้งมักจะใช้รูปแบบประโยคพื้นฐานคือ ประธาน + กริยา + กรรม

ระดับกลาง (Intermediate Mid)

ผู้สอบสาามรถเขียนแบบเรียงความแบบเป็นทางการอย่างง่ายๆ ได้ และพวกเขาจะสามารถเขียนสรุปใจความและจดหมายได้ โดยใช้รูปแบบประโยคที่หลากหลาย ใช้รูปกาล (Tense) ถูกต้อง ยิ่งไปกว่านั้น ชาวต่างชาติ (Native Speaker) ยังสามารถเข้าใจ เรียงความที่พวกเขาเขียนได้ด้วย

ตารางหลักสูตร OPIc
ตารางด้านล่างนี้แสดงตารางเรียนตัวอย่างสำหรับนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ OPIc

OPIc_scedule

  • ในกรณีที่นักเรียนสอบไม่ผ่านมาตรฐานคะแนนสำหรับการเรียนในหลักสูตรการเตรียมสอบ ทางเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้นักเรียนกลับไปเรียนหลักสูตร ESL หรือ Power ESL ก่อน
  • กรณีที่มีนักเรียนลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบเพียงคนเดียว นักเรียนจะได้เรียนคลาส 1:1 จำนวน 6 ชั่วโมง กรณีที่มีนักเรียนลงเรียน 2 คน จะได้เรียนคลาส 1:1 จำนวน 4 ชั่วโมง และ 2:1 จำนวน 3 ชั่วโมง (ต่อวัน)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s