หลักสูตรออนไลน์

Screen Shot 2558-07-28 at 9.35.42 AM

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ของสถาบันไพนส์ มีจุดประสงค์ในการจัดระบบการเรียนการสอนให้สำหรับผู้เรียนที่ไม่สะดวกเดินทางไปเรียนยังต่างประเทศ

โดยครูผู้สอนภาษาที่มีความสามารถสูงและมีประสบการณ์สอนออนไลน์เป็นอย่างดี จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นมีเพียงแค่คอมพิวเตอร์

และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งในบางครั้งหากจำเป็น นักเรียนก็สามารถ

ใช้เพียงแค่โทรศัพท์มือถือแบบ smartphone ได้เช่นกัน

ซึ่งข้อดีของการเรียนแบบออนไลน์นอกจากความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ผู้เรียนยังสามารถบันทึกบทเรียนเก็บไว้ดูได้ตลอดเวลา และสามารถติดตามพัฒนาการทางภาษาอังกฤษของตนเองได้ด้วย ซึ่งทางโรงเรียนมักจะแนะนำให้นักเรียนบันทึกไว้ตั้งแต่ครั้งแรก เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของพัฒนาการของนักเรียน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาวิธีพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างได้ผลอยู่ละก็

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของสถาบันไพนส์ อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของคุณก็ได้

Screen Shot 2558-07-28 at 9.35.53 AM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s