วิชาเลือก (Option Class)

PIA นำเสนอชั้นเรียนทางเลือกที่หลากหลายแบบโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม มีทั้งชั้นเรียนในเวลาเช้าและเวลาค่ำ นักเรียนใหม่ที่เข้ามาเรียนในวิทยาเขตCooyeesan และไม่ได้เลือกวิชาเลือกอื่นๆ ควรจะต้องเข้าเรียนวิชาบังคับเลือกที่เรียกว่า Mandatory Evening class เวลาเรียน 20.00-22.00 น. ส่วนนักเรียนทุกคนที่เรียนในวิทยาเขตชาพีสหลักสูตรก้าวหน้า (Advance Course campus) ก็ต้องเข้าเรียนคาบที่เรียกว่า การศึกษาด้วยตัวเอง (Self-study) ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 20.00-21.00 น. การเข้าร่วมเรียนชั้นเรียนทางเลือกเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่นักเรียนจะได้เรียนร่วมกับเพื่อนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับต่างกัน และได้สนุกสนานไปพร้อมกับการเรียน

ชั้นเรียนบังคับในช่วงค่ำสำหรับนักเรียนใหม่ (Mandatory Evening Class)MandatoryClassสิ่งที่ผู้เรียนจะได้ทำในวิชานี้ ได้แก่
  1. การอ่านออกเสียง (Reading Aloud)

ผู้เรียนจำนวนมากใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการท่องจำไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และการพัฒนาทักษะการอ่านทำความเข้าใจ อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนภาษาอังกฤษจำเป็นอย่างมากที่จะต้องให้เวลากับการอ่านออกเสียง หลังจากที่ฟังการออกเสียงคำที่ถูกต้องมาจากครูผู้สอน

ประโยชน์ของการอ่านออกเสียงจะช่วยให้ผู้เรียนค่อยๆ ซึมซับภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ ความรู้ความเข้าใจและการเรียนภาษาเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดได้ไม่มีวันจบสิ้น ดังนั้นผู้เรียนต้องไม่หยุดฝึกการอ่านออกเสียง

นักเรียนที่เข้าร่วมเรียนชั้นเรียนบังคับนี้จะได้อ่านบทความหนึ่งบทจากหนังสือเรียนของตัวเอง เป็นเวลา 30-40 นาที ขณะที่นักเรียนกำลังอ่าน ครูผู้สอนที่ดูแลชั้นเรียนนี้จะคอยดูแลการอ่านออกเสียงของนักเรียนและแก้ไขให้อ่านได้ถูกต้อง จากการที่นักเรียนได้อ่านบทความเดิมซ้ำบ่อยๆ นักเรียนจะสามารถอ่านได้ถูกต้องและจำการออกเสียงที่ถูกต้องได้ดีขึ้น จนในที่สุดเมื่อนักเรียนฝึกอ่านออกเสียงบ่อยๆ นักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้จนแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเลย

  1. การสอบคำศัพท์ (Vocabulary Test)

ขั้นตอนพื้นฐานของการเข้าใจภาษาและการพูดภาษาอังกฤษให้ได้ นั่นคือการเรียนรู้คำศัพท์ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการที่คนๆหนึ่งรู้ศัพท์มากมาย แล้วจะสามารถกลายเป็นผู้พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคลองแคล่ว แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นนั่นคือผู้เรียนต้องเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อยและเรียนรู้วิธีการแสดงความคิดเห็นต่างๆ แล้วนำไปใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวัน อันจะทำให้ผู้เรียนได้ยินศัพท์เหล่านั้นบ่อยๆ และนำไปใช้ได้อย่างทันทีโดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรมหาศัพท์เป็นเวลานาน

ในชั้นเรียนนี้ นักเรียนจะได้คำศัพท์ใหม่วันละ 12-18 คำ เพื่อไปท่องจำและนำมาใช้ทดสอบการสะกดคำในวันถัดมา ซึ่งไม่ใช่การสอบธรรมดาแบบมีตัวเลือกให้เลือก แต่การสอบนี้จะให้นักเรียนนำคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้ใหม่นี้มาแต่งประโยคให้ถูกต้อง ซึ่งคำศัพท์ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนมาจากหนังสือที่นักเรียนใช้เรียนตามระดับของตนเองนั่นเอง

นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกอื่นๆที่น่าสนใจ ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ทั้งวิชาเลือกในช่วงเช้า (07.00-07.50 น.) และวิชาเลือกช่วงค่ำ (มีหลายวิชา เวลาเรียนต่างกันไป โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปจนถึงไม่เกิน 23.30 น.)

สามารถตรวจสอบรายวิชาได้ด้านล่างนี้ค่ะ

สรุปวิชาเลือกสำหรับวิทยาเขตโคยีซาน (Cooyeesan Campus Option Class)

สรุปวิชาเลือกสำหรับวิทยาเขตชาพีส (Chapis Campus Opton Class)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s