เกี่ยวกับเรา

สถาบันสอนภาษานานาชาติไพน์ (PINES International Academy)

สถาบันเริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนโดย Securities and Exchange Commission (SEC) ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) การเริ่มต้นของเป็นไปอย่างเรียบง่ายในเมืองที่สวยงามอย่างบาเกียว ในสถานที่เล็กๆ ณ Dontogan, Green Valley พร้อมกับนักเรียนเพียง 5 คน และครูเพียง 2 คน 

เราได้รับการยอมรับจาก Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2545 (ค.ศ. 2002)

สถาบัน PIA แรกเริ่มได้เปิดหลักสูตรสำหรับ “ผู้เรียนภาษาอังกฤษ” หรือ English Language Learners (ELLs) ในระดับผู้เริ่มต้น (Introductory) ระดับกลาง (Intermediate) และระดับสูง (Advanced) ซึ่งพร้อมกันนั้นก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อชาวต่างชาติ (English as a Foreign Language: EFL) และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้อีกสิ่งหนึ่งคือ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนชาวต่างชาติที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไป

จากแรกเริ่มก่อตั้ง ปัจจุบันผ่านมามากกว่าทศวรรษ

สถาบัน PIA ในปัจจุบันเป็นเหมือนบ้านของครูสอนภาษาชาวฟิลิปปินส์กว่า 350 คน รวมไปถึงนักเรียนที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม ซึ่งช่วงที่มีจำนวนนักเรียนสูงสุดจะมากถึง 200-350 คน ยิ่งไปกว่านั้น สถาบันPIA ยังมีระบบการทดสอบความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นของตนเอง เพื่อใช้ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน ด้วยเหตุนี้ทำให้สามารถบอกถึงจุดอ่อนของผู้เรียนได้ตรงจุด เพื่อให้ทีมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรของ PIA ได้สามารถนำไปปรับปรุงโปรแกรมการเรียนปัจจุบัน และพัฒนาหลักสูตรที่มีเป้าหมายไปที่การพัฒนาทักษะอย่างเจาะจง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเป็นภาษาที่สอง

ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การยกระดับการสอนและการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับชาวต่างชาติ

ปัจจุบัน สถาบัน PIA ได้นำเสนอหลักสูตรที่มีคุณลักษณะพิเศษ ด้วยการออกแบบให้ผู้เรียนภาษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญ ไปทีละขั้นจากระดับ 1 ถึงระดับ 10 อีกทั้งสถาบันยังมีหลักสูตรรองรับ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อสอบ TOEIC และ TOEIC Speaking, TOEFL, IELTS และ OPIc ด้วย การจัดให้ผู้เรียนอย่างพิถีพิถัน โดยให้ผู้เรียนได้เรียนตรงกับระดับที่เหมาะสมกับตัวเองตั้งแต่ระดับ 1-10 จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็น จนกลายเป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาได้ดี และสามารถใช้เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากวันนั้นจนถึงวันนี้

PIA ได้ค่อยๆ พัฒนา ไปสู่การเป็นสถาบัน ที่ทำงานทั้งทางด้านการให้การศึกษาภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพแก่นักเรียนในประเทศอาเซียน และยังให้คำมั่นสัญญาที่จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยการสนับสนุนนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในประเทศฟิลิปปินส์ ให้ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน PIA ได้ส่งนักเรียนทุนจำนวน 5 คน ไปเรียนในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในเมือง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (Saint Louis University) และมหาวิทยาลัยคอร์ดิลเลราส์ (University of the Cordilleras)

คำมั่นสัญญาในการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพแก่เยาวชนในภูมิภาคอาเซียน

PIA เป็นผู้บุกเบิกการจัดการแข่งขันการเขียนเรียงความและการกล่าวสุนทรพจน์ สำหรับนักเรียนในเมืองบาเกียว ซึ่งมีชื่อเรียกการแข่งขันนี้ว่า ESLympics ในช่วงแรกเริ่มนั้น ESLympics ได้จัดแข่งเฉพาะในกลุ่มนักเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ในเมืองบาเกียว

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมใหม่นี้ ได้มีกระแสตอบรับดีมาก ทำให้นายกเทศมนตรีของเมืองบาเกียว นาย Mauricio Domogan ตัดสินใจ ผนวกรวมนักเรียนระดับประถม และมัธยมเข้ามาร่วมในการแข่งขันด้วย

ด้วยเหตุนี้ ในปีที่สามของการจัดการแข่งขัน ESLympics ได้กลายเป็นการประกวดในระดับเมือง และได้เกิดนักพูดและนักเขียนหน้าใหม่ที่มีความสามารถ จากนักเรียนระดับประถม มัธยม และมหาวิทยาลัยมากมาย ซึ่งปัจจุบันกิจกรรมการแข่งขันนี้ได้กลายเป็นกิจกรรมประจำปีของเมืองบาเกียวไปแล้ว โดยสถาบันPIA ได้ร่วมเป็นผู้จัดการแข่งขันร่วมกับสำนักงานจังหวัดของเมืองบาเกียวด้วย

สถาบัน PIA เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติอย่างแท้จริง

ด้วยชื่อของสถาบันซึ่งหมายรวมถึงความเป็นเลิศ ความสำเร็จ ความรักในการถ่ายทอด และการให้บริการ ชื่อของ Pines International Academy จึงมีความหมายว่า การเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s