ความเป็นมา

pics_history2013
♦ การเปิดตัววิทยาเขตชาพีสสำหรับหลักสูตรก้าวหน้า (Chapis Advanced Course campus)
♦ เริ่มดำเนินโครงการค่ายกอล์ฟและภาษาอังกฤษ (Golf&English Camp) โดย Choice Golf Academy
♦ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ESL Event และ ESLympics ในระดับเขต ครั้งที่ 5

2012
♦ จัดค่ายฤดูหนาวสำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้ Hanyang University, Yonam Institute of Digital Technology, Yonam College, Kookje University และ Osan University
♦ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ESL Event และ ESLympics ในระดับเมือง ครั้งที่ 4
♦ ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ IVY Stewardess Academy
♦ ผู้จบการศึกษาครั้งที่ 100

2011
♦ PIA เป็นตัวกลางในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง Sunmoon University และ University of the Cordilleras
♦ PIA เป็นตัวกลางในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง University of the Cordilleras และ Yonam Digital Institute and College

2010
♦ สร้างความร่วมมือกับ University of the Cordilleras
♦ พิธีเปิดสถาบัน Pines International Academy ที่เมือง Clark, Pampanga

2009
♦ จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 500 คน
♦ เริ่มดำเนินการค่าย WYM สำหรับนักเรียนต่างชาติ
♦ เปิดตัวสถาบัน Pines Academy ที่เมือง Clark

2008
♦ เปิดตัว Romel Suite Campus เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมนักเรียนใหม่

2007
♦ เริ่มดำเนินการหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น “KPS” เป็นหลักสูตรทางเลือก เรียนเวลากลางคืน
♦ จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 300 คน

2006
♦ เริ่มดำเนินการค่าย ESL สำหรับเด็กนักเรียน

2005
♦ ย้ายสำนักงานใหญ่จาก Green Valley มาตั้งที่ Cooyeesan Plaza Hotel
♦ เปิดตัววิทยาเขตระดับก้าวหน้า (Advance Course Campus) ที่โรงแรม Summer Place

2003
♦ เริ่มหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติอย่างเป็นทางการ

2002
♦ จดทะเบียนกับ SEC

2001
♦ เริ่มดำเนินการค่ายภาษาอังกฤษใน Green Valley เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s