ข้อความจากท่านประธาน

Screen Shot 2558-07-01 at 8.45.16 AM

การสื่อสารเป็นพลังสำคัญยิ่งในการเชื่อมโยงผู้คนจากต่างสัญชาติ ต่างเพศ ต่างวัย ต่างภูมิภาค และสถานะทางสังคมเศรษฐกิจที่ต่างกันเข้าด้วยกัน เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า การสื่อสารเป็นพื้นฐานของทุกชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานของทุกๆ สังคม อีกทั้งยังเป็นสิ่งเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งที่สุดระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อไปสู่จุดหมายเดียวกัน นั่นคือ โลกาภิวัฒน์

ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ สถาบันการศึกษานานาชาติไพนส์ (Pines International Academy: PIA) มีความภูมิใจในทรัพยากรครูซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยความรู้พื้นฐานในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง (English as a Second Language: ESL) ในฐานะผู้ให้การศึกษาผู้อุทิศการพัฒนาแบบองค์รวมให้แก่นักเรียนในภูมิภาคอาเซียน ครูของสถาบัน PIA ไม่ได้เพียงแค่สอนด้วยความเชี่ยวชาญเท่านั้น แต่สอนด้วยความรักที่จะกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาด และประสิทธิภาพของนักเรียนออกมา เรามั่นใจว่า เราได้คำนึงถึงทุกความต้องการของผู้เรียน ทั้งทางด้านกระบวนการรับรู้ ด้านอารมณ์ และด้านจิตใจ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ “การเรียนรู้ที่เหนือกว่า” ของผู้เรียนทุกคน

เราเปรียบผู้เรียนทุกคนเป็นเหมือน “งานที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ” ซึ่งกำลังรอที่จะเป็นผลงานชิ้นเอกในด้านภาษา สำหรับสถาบันPIA เราสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้อย่างพิถีพิถัน จนกว่าผู้เรียนจะเติบโตไปเป็นผู้พูดที่มีศักยภาพและเป็นผู้เขียนที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษที่พวกเขาได้รับจากที่นี่

แน่นอนว่าหลักสูตรภาษาอาจถูกลอกเลียนแบบ หนังสือเรียนสามารถทำซ้ำได้ ชื่อเสียงสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ แต่หัวใจของการให้บริการของ PIA นั้น ไม่สามารถเลียนแบบได้ เลือกสถาบันของเรา Pines International Academy เรียนกับเรา และสัมผัสประสบการณ์ที่เราจะมอบให้ด้วยหัวใจ เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ และนี่คือคำสัญญาของเรา “เพื่อช่วยให้คุณได้เผยศักยภาพที่แท้จริง เพื่อเป็นคุณที่ดีกว่า”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s