ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย (Tuition)

  • ค่าธรรมเนียมการเรียน (Admission fee)

สามารถดาวน์โหลดค่าเรียนทุกหลักสูตร ได้ที่นี่

  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Miscellaneous fee)
  จำนวนเงิน (เปโซ) รายละเอียด
SSP 6,300 เปโซ SSP=Special Study Permit = วีซ่าสำหรับนักเรียน
ACR I-Card 3,300 เปโซ บัตรประจำตัวสำหรับชาวต่างชาติ
การต่อวีซ่า 8 สัปดาห์ : 3,440 เปโซ

12 สัปดาห์ : 4,710 เปโซ

16 สัปดาห์ : 2,740 เปโซ

20 สัปดาห์ : 2,740 เปโซ

24 สัปดาห์ : 2,740 เปโซ

30วันแรกของการอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ไม่เสียค่าวีซ่า

หากต้องการอยู่มากกว่า 30 วัน ต้องต่อวีซ่าก่อนหมดเขตอย่างน้อย 3 วัน

ค่ามัดจำโรงแรม 3,000 เปโซ คืนเงิน
ค่าน้ำประปา/ค่าไฟฟ้า เฉลี่ย 1,000 เปโซ สำหรับ 4 สัปดาห์ (1 ภาคการศึกษา)
ค่าซักอบรีด ฟรี ซักฟรี 10 กิโลกรัม สำหรับการซักปกติ
ค่าหนังสือเรียน เฉลี่ย 1,000 เปโซ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระดับของนักเรียน คิดเป็นต่อ 1 ภาคการศึกษา

หมายเหตุ

  • วีซ่าสำหรับนักเรียน (SSP)

เป็นใบอนุญาตที่ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เรียนในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ใบอนุญาตมีอายุ 6 เดือน ไม่ว่านักเรียนจะมาเรียนเพียงไม่ถึงเดือนก็ต้องมีใบอนุญาตนี้

  • ACR I-Card

ACR I-Card เป็นบัตรประจำตัวสำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์

ด้านหน้าบัตรจะแสดงรูปถ่าย ชื่อเต็ม ประเทศของผู้เดินทาง วันเกิด สถานที่เกิด ประเภทวีซ่า วันออกวีซ่า สถานะวีซ่า และมีแผ่นชิพที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางฝังอยู่ในบัตร

ด้านหลังบัตร เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเพศ ความสูง น้ำหนัก กรุ๊ปเลือด ที่อยู่ ลายนิ้วมือ วันออกบัตร และวันหมดอายุของบัตร

  • การต่อวีซ่า

ชาวต่างชาติทุกคนควรต้องตรวจสอบจำนวนวันที่จะอยู่ในประเทศฟิลลิปปินส์เพื่อดูว่าจะต้องทำวีซ่าหรือไม่

  • ค่าน้ำประปา/ค่าไฟฟ้า

โรงเรียนจะเก็บค่าน้ำ/ไฟฟ้า โดยดูจากอัตราการใช้จริงในแต่ละเดือนของนักเรียนแต่ละคน แต่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 เปโซ

  • ค่าซักอบรีด

บริการซักฟรี 10 กิโลกรัม สำหรับการซักปกติ ส่วนการซักผ้าบอบบางที่ต้องใช้มือ หรือการซักแห้ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าเครื่องบิน ควรจองตั๋วไป-กลับ
ค่าประกันชีวิต
ค่าธรรมเนียมสนามบิน 550 เปโซ จ่ายเมื่อถึงสนามบิน

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s